Jag kommer kämpa för din rätt!

 

Rättsområden


 

Personskaderätt

Jag har sedan år 2006 arbetat med personskaderätt och under åren biträtt ett mycket stort antal klienter i skaderegleringen gentemot försäkringsbolag, försäkringskassan samt Afa. Under dessa dessa år har jag skaffat mig den erfarenhet och kunskap som kan vara avgörande för att du som skadad så få den ersättning du har  rätt till.

 

Vid personskaderegleringar efter en trafikolycka finns en övenskommelse om att försäkringsbolaget svarar för samtliga ombudskostnader vilket medför att du som skadad inte behöver oroa dig för kostnaden.  Utan du kan fokusera på din rehablitering medans jag sköter samtliga kontaker med försäkringsbolaget.

 

Kontakta mig så får du veta mer!

 

 

Brottmål

Jag har sedan år 2006 biträtt ett stort antal klienter i rätten. Både i rollen som offentlig försvarare som målsägandebiträde och särskild företrädeför barn.

Detta är ett rättsområde som undertecknad verkligen brinner för och jag kommer göra allt för att bevaka din rätt!

 

 

Tvistemål

Under åren har jag biträtt privatpersoner och företag i en rad olika tvistemål. Självklart hjälper jag er att ansöka om rättskydd och rättshjälp då de ekonomiska riskerna i denna typ av ärenden kan vara betydande. 

 

Kontakta mig så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa just dig/er på bästa sätt.

 

 

Övriga områden

 

Socialrätt

Jag åtar mig även uppdrag som offentligt biträde i LVU mål. Även detta är ett område som jag arbetat med sedan 2006. Förvaltningsrätten utser det offentlig biträdet men du har har rätt att välja den som du har förtoende för.

 

Som ditt biträde ser jag till att din rätt tas tillvara. 

 

Ekonomisk familjerätt

Undertecknad åtar mig även uppdrag som ombud vid bodelningar samt hjälper er att upprätta testamente m.m.

 

Kontakta mig så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa just dig/er på bästa sätt!

 

 

 

 

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund